Cursus tekenen voor kinderen en jongeren 

 

Plezier staat voorop bij de tekenles. Kinderen leggen de lat soms erg hoog bij het tekenen. Daardoor verliezen ze het plezier in tekenen en raken geremd. Goed leren tekenen is vooral veel doen en daar horen mislukkingen bij. In mijn tekenlessen wil ik de kinderen begeleiden om stappen vooruit te zetten en het zelfvertrouwen vergroten. Dit is bij elk kind weer anders. De ervaring heeft mij geleerd dat er op scholen steeds minder aandacht is voor de creatieve vakken.

Je hoeft niet heel goed te kunnen tekenen om de cursus te volgen. Soms kun je ook op creatieve manieren iets leren te tekenen. Je leert in de cursus nieuwe technieken en nieuwe materialen kennen aan de hand van opdrachten. De opdrachten zijn fantasie opdrachten en ook tekenen naar de waarneming. Voor het jonge kind staat vooral de ontwikkeling in creativiteit voorop, maar motorische vaardigheden en beter leren kijken komen ook aan bod. Bij de jongeren is ontwikkelen van technische vaardigheden en de ontwikkeling in eigenheid van beeldtaal belangrijk, maar ook de waarneming en creativiteit komen aan bod. Zo kan er ook heel individueel gewerkt worden in de lessen ,omdat de interesses en de vaardigheden die de jongeren willen leren heel verschillend kunnen zijn. Wist je dat je bij tekenen ook al je spieren gebruikt?


Werk van leerlingen: 


Hoe gaan we samen te werk: 

In de eerste les laat ik de kinderen iets tekenen wat ze zelf heel graag willen, zo kan het niveau van de kinderen ingeschat worden. En laat ik ze zien dat ze op creatieve manieren ook heel ver kunnen komen. En de kinderen het zelfvertrouwen kan geven, dat ze het kunnen! Vervolgens stel ik een passend programma op.( op basis van behoefte en niveau.)  De tekenles is vanaf 7 jaar.


 Doelstellingen van de cursus:

Het hoofddoel is plezier hebben in tekenen. Daardoor leren leerlingen zichzelf beter kennen, groeit het zelfvertrouwen en leert de leerling ook het los laten van perfectionisme. Door fouten te maken , leer je! 


Wanneer

7 lessen, een proefles en tekenpakket.

De cursussen van 2020 starten begin september (In de herfstvakantie van 19 t/m 23 oktober zijn er geen lessen, tenzij hier interesse voor is.) Het materiaal is  inbegrepen evenals drinken en iets lekkers.

Kosten

€ 55,00 


Waar/Locatie